2006  « Ο κόσμος της θάλασσας» Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης